aanmelden bso

Wij bieden bieden voorschoolse-, tussenschoolse-, naschoolse, vakantie en studiedagopvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

 

Bij de buitenschoolse opvang werken we vanuit het gezamenlijk pedagogisch beleid.

De pedagogisch medewerkers van de stichting verzorgen een leuke, uitdagende middag voor de kinderen. Hierbij is aandacht voor groepsactiviteiten maar zeker ook voor het individuele kind. Er is tijd en ruimte voor de kinderen om hun verhaal te doen, zich terug te trekken met een boekje of een spelletje te spelen.

Er worden dagelijks activiteiten aangeboden, denk hierbij aan sport, spel, natuur, techniek, dans en koken/bakken. 

 

Ook bieden wij voorschoolse opvang, dit gebeurt op maandag/dinsdag/donderdag vanaf 7.30 uur. De voorschoolse opvang wordt begeleidt door een pedagogisch medewerker. 


Meer weten?
Download het Beleidsplan Kinderopvang DLS