aanmelden peuterspeelzaal

Wij bieden peuters tijdens de opvang zekerheid, rust en regelmaat. Hierbij gaan we uit van de belevingswereld van het kind.

 

Een nieuw schooljaar is weer begonnen en wij hebben er weer zin in om met de peuters leuke dingen te gaan doen, ontdekken, leren en vooral veel plezier maken!

 

De peuterspeelzaal voldoet aan alle standaard kwaliteitseisen. Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit om de kwaliteit te controleren.

Opvang bij de peuterspeelzaal valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u wellicht een tegemoetkoming kunt krijgen van de belastingdienst. 

Een overzicht van de openingstijden van de peuterspeelzaal.

Wanneer een peuter 4 jaar wordt verandert er veel voor zowel de peuter als de ouders/verzorgers.
Zo gaat de peuter ineens als kleuter hele dagen naar school in plaats van een paar ochtenden naar de Peuterspeelzaal.