aanmelden peuterspeelzaal

Liefdevolle opvang op een unieke locatie.

 

Speelzaal Trapje Op is gelegen in het centrum van Deventer naast de Deventer Leerschool.

Hierdoor maken wij regelmatig gebruik van de omliggende faciliteiten. Zoals de basisschool, het mooie park en bijvoorbeeld de bibliotheek.

De binnenruimte van Speelzaal Trapje Op deed in de jaren geleden dienst als gymzaal van de Deventer Leerschool. Doordat de authentieke elementen tijden de verbouwing zijn blijven bestaan ademt de speelzaal sfeer en ruimte uit.

Naast ruime speelhoeken en een binnen zandbak, heeft u peuter alle bewegingsvrijheid in het afgeschermde beweeg gebied. Hier kan gefietst, geschommeld en geklommen worden.

 

De pedagogisch medewerkers van Trapje Op zorgen voor rust en regelmaat op de groep. Iedere dag kent een vaste structuur waarbij gewerkt wordt vanuit het pedagogisch beleid.

Wij geloven dat wanneer kinderen zich geborgen en vertrouwd voelen hun spel tot ontwikkeling komt. Peuters spelen daarom altijd in kleine groepen met veel oog voor de individuele behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een veilige basis om contacten op te bouwen.

Naast de cognitieve en motorische ontwikkeling besteden wij veel aandacht aan het zelf leren oplossen van conflicten en problemen. Het programma Leefstijl is hier ondersteunend bij. Zo worden de sociaal en emotionele vaardigheden verder ontwikkeld. Dit stimuleert uw kind om met een gezonde dosis zelfvertrouwen de overstap naar het basisonderwijs te maken.

 

Oog voor ouder en kind

Wij werken met een vast team van pedagogisch medewerkers, die zeer betrokken zijn met u en uw kinderen. Dit zult u merken tijdens overdrachten. Maar ook wanneer u uitgenodigd wordt voor de oudergesprekken.

In deze oudergesprekken nemen we de tijd om te bespreken hoe wij u kind op de speelzaal zien en nemen we de verschillende ontwikkelingsgebieden met u door. Daarnaast is er ruimte voor (opvoed)vragen vanuit uw kant. En kijken we samen hoe we ons spel aanbod nog meer op de behoefte van uw kind kunnen toerusten.

Wanneer u peuter bijna 4 is sluiten we de speelzaal af met een OKE gesprek.

Dit is een oudergesprek aan de hand van een regionaal OKE formulier waarin de groei van alle ontwikkelingsgebieden van uw kind worden besproken. Dit formulier is tevens de overdracht naar de basisschool.

Natuurlijk hoeft u nooit te wachten op een uitnodiging voor een oudergesprek! We staan ervoor dat u zich gezien en gehoord voelt. Dus speelt er thuis iets, zit u met een (opvoed)vraag of heeft u gewoon behoefte aan een praatje over uw zoon of dochter benader ons gerust. We maken er graag tijd voor vrij.Meer weten?
Download het Beleidsplan Kinderopvang DLS