aanmelden peuterspeelzaal

 

Gedurende het hele schooljaar hebben we elke 4 tot 6 weken een ander thema.

We kiezen er bewust voor om de thema’s zo breed en uiteenlopend mogelijk aan te bieden.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de seizoenen en feesten van het jaar. Maar ook aan thema’s die aansluiten op de belevingswereld van uw peuter, waar supermarkt, tandarts of familie enkele voorbeelden van zijn.

Bij de uitwerking van de thema’s worden alle ontwikkelingsgebieden meegenomen. Zo zijn er beweegactiviteiten, kring spelletjes, passende liedjes, een centraal knutselwerkje en zijn de speelhoeken op het thema aangepast. Peuters die toe zijn aan extra cognitieve uitdaging bieden wij thema gerichte werkboekjes aan.

 

Uiteraard kent iedere speeldag een vaste structuur zodat de rust en regelmaat gewaarborgd blijft. 

 

Een ochtend bij Trapje Op..

 

Om 8.15 uur komen de eerste peuters binnen druppelen. De pedagogisch medewerkers begroeten de peuters en maken een praatje met de ouders en de ouders kunnen dan ook even spelen met hun peuter. Vervolgens wordt de vader of moeder uitgezwaaid op de zwaaibank. Uw peuter mag dan vrij gaan spelen.

 

Tijdens de speelochtend besteden we aandacht aan het dan actuele thema. Op dat moment

werken er twee peuters aan een werkje. Denkt u hierbij aan plakken, knippen of verven. Zij worden hierin begeleid door een pedagogisch medewerker.

 

Rond 9.45 uur gaan we met zijn allen opruimen en hierna gezellig met zijn allen aan tafel. De namen worden voorgelezen en het fruitliedje zingen we dan. De peuters eten dan hun, van huis meegenomen fruit, op. Ze krijgen daarna nog wat te drinken en vaak zingen we dan de liedjes die bij het thema horen. Hierna gaan de kinderen die zindelijk zijn naar de wc.

Vervolgens gaan de kinderen weer spelen en wordt in groepjes verder gegaan met activiteiten rondom het thema. Vaak gaan we dan ook in groepjes kleien of tekenen of met de oudere kinderen 3+ spelletjes doen. Als het weer het toelaat gaan we ook lekker buiten spelen.

 

Om ongeveer 11.15 uur gaan we weer opruimen en voor we in de kring gaan doen we vaak nog een bewegingsspelletje. In de kring eten we een koekje en drinken limonade en zingen liedjes. Ter afsluiting worden de peuters voorgelezen.

 

Om 12.00 uur zingen we een liedje dat de papa’s en mama’s er zijn en zal een van de medewerker de peuters die geen verlengde opvang afnemen 1 voor 1 naar buiten brengen. Als er bijzonderheden zijn geweest za de pedagogisch medewerker degene die het kind ophaalt hiervan op de hoogte stellen.

 

Rond de klok van 12.30 uur gaan de peuters die verlengde opvang afnemen aan tafel om hun zelf mee gebrachte lunch te eten. Na ook lekker wat gedronken te hebben gaan we bij goed weer lekker buiten spelen. Is dit niet het geval dan zal er een alternatief worden aangeboden in de vorm van gymen, vrij spel of lekker aan tafel tekenen of verder met het thema werkje net waar de groep opdat moment behoefte aan heeft.

 

13.30 is er een wc moment en worden de kinderen die nog een luier hebben verschoond.

Om 14.00 gaan we met elkaar in de kring en krijgen alle peuters wat te drinken in combinatie met een rijst wafel of soepstengel. We lezen nog een boek en zingen liedjes met elkaar. Dan sluiten we af met het lied van de papa’s en de mama’s en zullen de kinderen 1 voor 1 naar buiten worden gebracht. Waar er na een overdracht afscheid van elkaar wordt genomen.