aanmelden peuterspeelzaal

Opvang bij de peuterspeelzaal valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u wellicht een tegemoetkoming kunt krijgen van de belastingdienst. 

Spelen bij Trapje Op kost € 7.79 per uur. Voor de algemene voorwaarden klikt u hier. 

 

Voor de kosten van de kinderopvang kunt u wellicht een tegemoetkoming van de belastingdienst terugvragen. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl. Voor het aanvragen van uw kindtoeslag heeft u het LRK nummer nodig: 231325484.

 

Aanpassen van de tarieven

We behouden ons het recht om tarieven aan te passen, dit is afhankelijk van inflatie, CAO en overheidsbepalingen.

Dit gebeurt in nauw overleg met de Oudercommissie en wordt tijdig naar de ouders gecommuniceerd.