aanmelden peuterspeelzaal

Wanneer een peuter 4 jaar wordt verandert er veel voor zowel de peuter als de ouders/verzorgers.
Zo gaat de peuter ineens als kleuter hele dagen naar school in plaats van een paar ochtenden naar de Peuterspeelzaal.

 

Als voorbereiding op de basisschool, wordt ongeveer één maand voordat een peuter vier jaar wordt het stedelijk Oké-formulier ingevuld.
Dit is een overdrachtsformulier vanuit de gemeente Deventer en is verplicht voor alle opvangorganisaties.
Het formulier wordt gebruikt bij de oversdracht naar de basisschool.
Het Oké-formulier wordt op de Peuterspeelzaal ingevuld door een pedagogisch medewerker en hij/zij bespreekt dit met de ouders/verzorgers.
Vervolgens wordt dit formulier overgedragen aan de leerkracht van de basisschool.

 

Wanneer ouders hier toestemming voor geven, is het wenselijk om dit formulier en verdere relevante informatie over te dragen aan een pedagogisch medewerker (de mentor) van de BSO.


De volgende informatie kan besproken worden:
- Zelfstandigheid
- Sociale contacten
- Favoriete bezigheden
- Achtergrondinformatie